PEČINKA, Ondřej. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70510. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jitka Mohelníková.
Uložit do Citace PRO