POLANSKÝ, Dan. Analýza nákladů stavebního objektu [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70518. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Petr Aigel.

Uložit do Citace PRO