VÁLKOVÁ, Michaela. Mikroskopický model dopravy ulic Veveří a Kounicova [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70520. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Jiří Apeltauer.
Uložit do Citace PRO