MOUKA, Jiří. Víceúčelový objekt v Lužici - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70528. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Nečasová.

Uložit do Citace PRO