OPATOVSKÁ, Lucia. Analýza nákladů bytových domů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70531. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloslav Výskala.
Uložit do Citace PRO