LUSTIGOVÁ, Andrea. Vytápění s využitím velkoplošných sálavých konstrukcí [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70535. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.

Uložit do Citace PRO