VACKOVÁ, Tereza. Chlazení ve vzduchotechnice [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70541. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Aleš Rubina.
Uložit do Citace PRO