POSPÍŠILOVÁ, Iveta. Centrum odpočinku v Lavičkách [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70542. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lubor Kalousek.

Uložit do Citace PRO