SEDLÁČEK, Adam. Sportovní centrum Velké Meziříčí [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70545. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Romana Benešová.

Uložit do Citace PRO