ŠAROUN, Vít. Stavebně technologický projekt domu pro seniory [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70552. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.

Uložit do Citace PRO