KŘENEK, Vojtěch. Mateřská škola [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70554. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ivana Utíkalová.
Uložit do Citace PRO