ŠUŠLÍK, Marek. Pension Dolní Morava - vybrané části stavebně technologického projektu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70565. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Vít Motyčka.
Uložit do Citace PRO