TROCHTA, Ondřej. Most přes potok Hluchová - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70566. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.

Uložit do Citace PRO