JAVŮREK, Martin. Střelnice & lasergame aréna „Eagle eye“ [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70573. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Josef Remeš.
Uložit do Citace PRO