STRYJA, Michal. Ekonomická efektivnost investičního projektu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70582. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.
Uložit do Citace PRO