KALÁB, Ondřej. Polyfunkční dům Prudký - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70594. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.

Uložit do Citace PRO