TŮMA, Pavel. Zesílení železobetonové konstrukce pro ocelovou nástavbu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70599. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Perla.
Uložit do Citace PRO