NOVÁK, Lukáš. Pravděpodobnostní modelování smykové únosnosti předpjatých betonových nosníků: Citlivostní analýza a semi-pravděpodobnostní metody návrhu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70600. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Drahomír Novák.
Uložit do Citace PRO