MICHALČÁK, Jan. Výpočtová únosnost pilotových základů [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70604. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Věra Glisníková.

Uložit do Citace PRO