VENCLÍKOVÁ, Michaela. Využití pěnoasfaltu v asfaltových směsích [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70607. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.

Uložit do Citace PRO