KLEMEŠ, Tomáš. Hotel Rumburk ve Stříbrnicích [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70618. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Romana Benešová.

Uložit do Citace PRO