ŘEZNÍČKOVÁ, Tereza. Vybrané části stavebně technologického projektu Centrální zóny Technologického parku v Brně [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70619. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Martin Mohapl.

Uložit do Citace PRO