SVOBODA, Martin. Projevy fyzikálních vlastností staviv v budovách v nízkoenergetickém a pasivním stavitelství [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70624. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Stanislav Šťastník.

Uložit do Citace PRO