VOLDÁN, Jiří. Návrh a realizace univerzální mikroprocesorové řídící jednotky [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7063. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Věchet.

Uložit do Citace PRO