KUTOVÁ, Lenka. Ověřování vlastností betonů s uhlíkovými nanotrubičkami [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70637. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Lenka Bodnárová.
Uložit do Citace PRO