KLEČKOVÁ, Kateřina. Objekt občanského vybavení [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70646. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Danuše Čuprová.
Uložit do Citace PRO