PIŠKULOVÁ, Veronika. Přestavba mateřské školy [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70647. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jindřich Sobotka.

Uložit do Citace PRO