HRABINOVÁ, Barbora. Vytvoření předpovědi průměrných měsíčních průtoků pro řízení zásobní funkce fiktivní vodní nádrže [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70652. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Pavel Menšík.

Uložit do Citace PRO