NĚMEČEK, Pavel. Pivovar Hoppy Friends [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70667. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.

Uložit do Citace PRO