SLOVÁČEK, Ondřej. Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu Sokolská 5 v Olomouci [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70668. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.
Uložit do Citace PRO