MEZEI, Peter. Analýza nákladů a užitků využití území městské části [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70669. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.
Uložit do Citace PRO