ŠIMÍKOVÁ, Michaela. Selektivní růst kovových materiálů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7067. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jan Čechal.
Uložit do Citace PRO