MOJŽÍŠEK, Dominik. Dynamická analýza koleje [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70672. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Otto Plášek.

Uložit do Citace PRO