MÚČKA, Martin. Simulace idiofonického nástroje [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70673. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Petr Frantík.
Uložit do Citace PRO