POSPÍŠILOVÁ, Izabela. Projekt přípravy a realizace polyfunkčního domu ve Velkých Bílovicích [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70674. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Nečasová.
Uložit do Citace PRO