JEDLIČKOVÁ, Alena. Stavebně technologický projekt bytového domu v Miroslavi [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70681. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Svatava Henková.

Uložit do Citace PRO