MRKÝVKA, Michal. Technologie umělých plovoucích ostrovů pro zlepšení kvality vody v nádržích [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70695. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Michal Kriška-Dunajský.
Uložit do Citace PRO