KŘIŽANOVÁ, Lucie. Studium vlastností ettringitu v dlouhodobém horizontu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70698. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Marcela Fridrichová.
Uložit do Citace PRO