NOVÁKOVÁ, Jana. Vyhodnocení minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70701. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jan Ručka.
Uložit do Citace PRO