VOSTRČILOVÁ, Markéta. Sledování vlivu olověných potrubí na kvalitu pitné vody u spotřebitele [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70708. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Renata Biela.
Uložit do Citace PRO