KADLEC, Tomáš. Penzion [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70711. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ivana Utíkalová.
Uložit do Citace PRO