KINCLOVÁ, Anežka. Komplexní diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu objektu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70717. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Pavel Schmid.
Uložit do Citace PRO