ŠTĚPÁNEK, Martin. Sledování efektivity prostředků na marketing podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70718. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Radek Dohnal.

Uložit do Citace PRO