MIKULICA, Tomáš. Návrh závlahy sportovního areálu s využitím místních zdrojů podzemní vody [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70720. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jaromír Říha.
Uložit do Citace PRO