KŘIVOHLÁVEK, Roman. Numerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu vodního díla Letovice [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70727. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Jandora.
Uložit do Citace PRO