KRATOCHVÍL, Jakub. Domov důchodců [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70728. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miroslav Spáčil.
Uložit do Citace PRO