PAULIŠOVÁ, Martina. Osobní náklady ve stavebnictví [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70730. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Tomáš Hanák.
Uložit do Citace PRO