KÁBRTOVÁ, Denisa. Studium vlastností synteticky připraveného thaumasitu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70746. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Marcela Fridrichová.
Uložit do Citace PRO