KIRÁL, Martin. Komplexní hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezov [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70751. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Eva Hyánková.

Uložit do Citace PRO