ŠTIPČÁK, Martin. Vinařství [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70756. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Libor Matějka.
Uložit do Citace PRO